Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam
Dr. Femke Nouwens, klinisch linguïst en logopedist
Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst
Dr. E.G. Visch-Brink, klinisch linguïst

   

Datum en locatie

Vrijdag 23 maart 2018
10.00-17.00 uur
Erasmus MC Rotterdam
Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd voor 6 uur bij StAdap.

Aanmelden
U kunt u inschrijven voor 10 maart 2018 via info@aphasiaclinics.nl o.v.v. naam, KP-nummer, mailadres en telefoonnummer.

Kosten
€ 135,- (inclusief lunch)
Na inschrijving kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN: NL72 0008 0386 66 of BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting IHGR te Schiedam o.v.v.
uw naam.
Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Annuleren
Tot twee weken voor de clinic kunt u kosteloos annuleren door te mailen naar info@aphasiaclinics.nl. Hierna bent u het gehele bedrag verschuldigd.

       

Programma Aphasia Clinics 2018

Linguistic Underpinning
of Narrative Therapy in Aphasia (LUNA)

Lucy Dipper, City University of London

Taaloefeningen voor milde afasie,
relatie met cognitieve problemen

Frank Paemeleire, Artevelde Hogeschool Gent

Taaloefeningen en inzichten NT2:
wat kan afasie ermee?

Afdeling NT2 Vrije Universiteit Amsterdam

Review behandelmethoden milde afasie
Organisatoren

 

   

Therapie bij milde afasie:
nieuwe behandelmethoden

Milde afasie is meestal niet merkbaar in een kort gesprek over de dagelijkse gang van zaken, maar patiënten (en hun proxy) kunnen er wel degelijk veel last van hebben in de communicatie. Ook kan een lichte taalstoornis terugkeer naar het werk belemmeren. Het komt vaak voor in combinatie met overige cognitieve problemen (o.a. aandacht, geheugen, executieve functies). Veel voorkomende communicatieproblemen zijn: moeizame deelname aan een groepsgesprek, moeite met het volgen van het nieuws en met het lezen van krantenartikelen, geen nuances meer kunnen uitdrukken waardoor een miscommunicatie kan optreden.

In vergelijking met mensen met ernstiger vormen van afasie is voor deze groep weinig direct toepasbaar behandelmateriaal beschikbaar. Echter, er zijn internationaal wel degelijk nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zoals aandachts-training waardoor het lezen van teksten gefaciliteerd wordt, interpretatie-oefeningen van gesproken en/of geschreven teksten van verschillende complexiteit onder tijdsdruk,
conversatie training, oefeningen in het verbaal reageren op een tekst met een ingebouwde clou, het
invullen van de meest geschikte bijwoorden in gegeven zinnen, het beoordelen van synoniemen en antonymen.

Deze en meer nieuwe behandelmethoden worden in de 7e editie van de Aphasia Clinics voorgesteld. In de ochtend zijn er lezingen over een aantal van deze methodieken, waarbij ook het cognitieve aspect aan de orde komt. Nieuw in de setting van de afasie is de lezing van een expert uit het NT-2 gebied, een hot topic in de wereld van nu. Veel materiaal uit dit werkveld kan met enige aanpassingen in de therapie voor milde afasie worden toegepast.

In de middag wordt veel tijd ingeruimd voor een gerichte discussie in groepsverband over 'welke
methoden voor welke milde taalstoornissen?' Iedere groep brainstormt over een andere vraagstelling, via de groepsvoorzitter wordt na afloop plenair verslag uitgebracht, waarna een algemene discussie volgt.

De dag wordt afgesloten met een review van publicaties over behandelmethoden van milde afasie en in lijn hiermee hetgeen op deze Aphasia Clinic aan de orde is gekomen.

       

Presentaties Aphasia Clinics 2012

Building therapies on neurobiological principles
Word-level therapy for apraxia of speech
Rosemary Varley

Complexity in Aphasia Therapy:
the case of sentence & discourse production

Paul Conroy, Marcella Carragher, Anne Hesketh

   

Complexiteit in afasietherapie
Marloes Veldkamp

Complexiteit in afasietherapie:
Hoe toe te passen?

Evy Visch-Brink

Aanpassing aan het beschadigde (taal)brein:
Complexiteit in telegramstijltherapie voor
Broca-afasie

Marina Ruiter


Presentaties Aphasia Clinics 2011

Primaire progressieve afasie & Spontane-taalanalyse
Onderzoek naar de spontane taal van patiënten met
primaire progressieve afasie.

Carolien de Vries

Primair progressieve afasie: meer dan taal?
neuropsychologie en gedrag

Inge de Koning

   

Benoemen bij Semantische Dementie en
de ziekte van Alzheimer Lijntekening vs. concreet object: maakt het verschil?

Antoinette Keulen

Aphasia Clinics (PPA):
Part 1 - Language & Dementia

Matthew A. Lambon Ralph

Aphasia Clinics - Part 2 Differential impairments of semantic cognition in progressive vs. stroke-related aphasias
Matthew A. Lambon Ralph


2010-2017 © Stg. IHGR Rotterdam - design: Manschot Grafimedia